Hjem » DiSC med Thomas International

DiSC med Thomas International

Hvor godt kender I jeres medarbejdere? Analyser af personlighed og persontyper er en kompleks affære. DiSC-personprofilen fra Thomas International er en af de mest anerkendte og generelt anvendelige, også i jeres virksomhed.

Som mennesker er vi alle forskellige – blot kan vores særlige karakteristika og adfærdsmønstre rigtig meget tilfælles med mange andre; dette afdækkes af vores personprofil.

Din HR Partner er certificeret i Thomas International-DiSC, dvs. vi tilbyder persontypetest i jeres virksomhed blandt fx ledelsesgruppen, nøglemedarbejdere eller andre.

DiSC-PersonProfil beskriver styrker og svagheder ved vores adfærd i forhold til andre, og den giver indsigt i egne og andres motivationsfaktorer. Den gør os klogere på hvilke opgaver eller udfordringer vi har lettest hhv. sværest ved, ligesom den giver råd til hvilke omgivelser vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.

Typisk anvender vi analyser og tests inden for følgende:

 • Rekruttering
 • Træning og udvikling
 • Udviklingssamtaler/medarbejdervurdering
 • Teamsammensætning/udvikling
 • Evne- og begavelsestestning
 • Analyse af træningsbehov
 • 360 grader
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Karriererådgivning
 • Coaching
 • Kompetenceafklaring

Rekruttering

Til et opslået job hos jer skal I finde den rette person blandt interne og eksterne kandidater. Med DiSC kan I – udover at kunne sammenligne de faglige krav – vurdere jobansøgerne ud fra hvem der er strukturalister og hvem der er entertainere, hvem der elsker at nørkle med driftsopgaver, og hvem der tænker skævt og nyt hver dag. Ikke alle passer lige godt til stillingen; vi finder den der gør.

Kommuikation

Derudover bruger vi DiSC som kommunikationsværktøj. Jo stærkere jeres medarbejdere bliver i forståelsen af deres egen præferencer og profil, og jo bedre de bliver i at afkode andres, jo mere effektiv bliver virksomhedens interaktioner og processer.