Hjem » Coaching

Coaching

Nogle kalder det coaching – vi kalder det at vække og frigøre jeres potentiale.

Hvis I kunne gøre alting om … Hvad ville I så gøre? Hvorhen ville I føre skuden? Hvordan?

Det er aldrig for sent at se tingene på en ny måde og handle derefter.

Din HR Partner tilbyder individuel coaching og karriererådgivning til både ledere, medarbejdere og jobsøgende. Vi gør det spørgende, støttende, skabende.

Ledere

Der er lige så mange bud på hvad der skaber og kendetegner den gode leder, som der er lærebøger om emnet. Flere og flere virksomhedsledere søger støtte og coaching for at blive hjulpet frem mod deres helt egen realisering af den gode leder.

Din HR Partner kan hjælpe jeres virksomhedsledelse med individuelle forløb. Vi hjælper med at formulere og gribe fast i mål og udviklingsbehov; det skaber resultater både for lederne og for virksomheden.

Ledere i dag har fået nye udfordringer, kravene er større, og lederrollen er blevet mere kompleks. Vi sørger for:

  • indsigt i egen adfærd og større indsigt i lederrollen
  • indsigt i egen rolle i gruppesammenhæng
  • styrkelse af det personlige lederskab
  • erkendelse af udviklingsbehov og potentialer

Som rådgiver og coach sørger vi for at bygge bro mellem den individuelle udvikling og de overordnede mål som jeres virksomhed går efter.

Medarbejdere

Jeres medarbejdere sidder i gode job, gør de ikke? Eller gør de? Får de rent faktisk brugt de personlige og faglige kompetencer optimalt?

Lad Din HR Partner gennemføre samtaler med jeres nøglemedarbejdere, og vi vil sikre at jeres medarbejdere får:

  • større selvindsigt og bevidsthed omkring deres aktuelle karrieresituation
  • nye vinkler på karriere og muligheder i den aktuelle situation
  • ideer til hvordan I bedre bringer de personlige ressourcer i spil
  • styrken til at handle efter egne mål

Samtidig tilbyder vi at lave personprofilanalyser for jer.

De som undervejs finder ud af at de ikke er fuldt ud tilfredse, og måske ikke bliver det hos jer, vil forlade jer alligevel. De som bliver, er dem I har en fantastisk fælles fremtid sammen med.